Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/795
Title: Теорія музики і сольфеджіо
Other Titles: Навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти
Authors: Васильєва, Лариса Леонідівна
Keywords: теорія музики
сольфеджіо
музичне навчання
Issue Date: 2018
Publisher: РАЛ-поліграфія
Abstract: Навчально-методичний посібник «Теорія музики і сольфеджіо» спрямований на розвиток базових професійних компетентностей студентів спеціальності «Музичне мистецтво» з музично-теоретичних дисциплін. Викладення теоретичних основ музичної фонетики, нотної графіки, музичної морфології, синтаксису, основ формоутворення поєднується із інтонаційними вправами для розвитку музичного слуху, пам'яті, прикладами для сольфеджування, диктантами. В основу музичного матеріалу покладено зразки національної музичної культури (пісенний фольклор, фрагменти творів українських композиторів), твори світової музичної класики. Кожний розділ навчально-методичного посібника містить ключові поняття, теоретичні відомості, контрольні запитання, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, тести для перевірки теоретичних знань, інтонаційні та метроритмічні вправи, завдання для слухового аналізу, творчі вправи, орієнтовні завдання для контрольної роботи, орієнтовні диктанти за темою. Посібник буде корисний викладачам та студентам музичних (музично-педагогічних) спеціальностей вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.
Description: Васильєва Л.Л. Теорія музики і сольфеджіо: навчально-методичний посібник / Л.Л.Васильєва. - Миколаїв: “РАЛ-поліграфія”, 2018. - 398 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/795
ISBN: 978-966-96838-1-6
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васильєва_Теорія музики і сольфеджіо.pdf34,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.