Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/541
Title: Методичні рекомендації з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» (використання фразових дієслів в англійському мовленні) для студентів IV курсу спеціальності 6.020303 Філологія. Переклад» освітнього ступеня «Бакалавр»
Authors: Васіна, Ірина Василівна
Keywords: англійська мова
самостійна робота студентів
фразові дієслова
практичний курс іноземної мови
практична граматика
лексикологія англійської мови
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Abstract: Дані методичні рекомендації розраховано на студентів ІV курсу денної та заочної форми навчання факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. Рекомендації укладено згідно до вимог навчальної програми з Практичного курсу основної іноземної мови (англійська) для спеціальності 6.020303 Філологія. Переклад та спрямовано на формування, систематизацію і закріплення вмінь та навичок використання англійських фразових дієслів в усному та письмовому мовленні у студентів ІV курсу. Тематичне подання матеріалу, теоретичний коментар, списки фразових дієслів з прикладами і перекладом, а також наявність різноманітних тренувальних вправ надають можливість студентам легко і швидко засвоїти лексичний матеріал будь-якої складності, підготуватися до тестування і екзамену. Методичні рекомендації можуть бути використані як для аудиторної, так й для самостійної роботи студентів.
Description: Васіна І.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» (використання фразових дієслів в англійському мовленні) для студентів IV курсу спеціальності 6.020303 Філологія. Переклад» освітнього ступеня «Бакалавр» – Миколаїв,2019. – 208 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/541
Appears in Collections:Методичні посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.