Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/307
Title: Лексико-граматичні тести з англійської мови. Частина І. Збірник тестових завдань з курсу «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія освітнього ступеня «бакалавр»
Authors: Васіна, Ірина Василівна
Keywords: англійська мова
самостійна робота студентів
тестові завдання
практичний курс іноземної мови
граматика
лексика
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Abstract: Даний збірник розрахований на студентів І курсу денної та заочної форми навчання факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. Збірник укладений згідно до вимог навчальної програми з Практичного курсу основної іноземної мови (англійська) для спеціальності 035 Філологія, та спрямований на контроль визначення ступеня засвоєння студентами лексичних та граматичних знань і вмінь з відповідної дисципліни, що дозволяє студентам-першокурсникам повною мірою закріпити засвоєний лексичний та граматичний матеріал, перевірити свої знання та успішно скласти іспити з Практичного курсу основної іноземної мови та Практичної граматики. Тестові завдання можуть бути використані як для аудиторної, так й для самостійної роботи студентів.
Description: Васіна І.В. Лексико-граматичні тести з англійської мови. Частина І. Збірник тестових завдань з курсу «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія освітнього ступеня «бакалавр». – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – 103 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/307
Appears in Collections:Методичні посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.